SAFE LIFE

MI SMO MEDJUNARODNI ZASTUPNICI U OSIGURANJU

SAFE LIFE

SAFE LIFE

SAFE LIFE je dinamična, savremena kompanija s visokim stepenom kompetentnosti i ogromnim iskustvom. Intenzivno se bavimo pitanjem „finansijskog obezbjeđenja za budućnost“.

PARTNER

Naša partnerska kompanija GRAWE je međunarodna firma s ekspertizom u oblastima osiguranja, bankarstva i prometa nekretnina. Naše partnerstvo s GRAWE-om obezbjeđuje povjerenje, stabilnost i pouzdanost, i dokaz je za naše klijente da mi postupamo u interesu njihove sigurnosti.

PROIZVODI

Naši proizvodi ispunjavaju zahtjeve naših klijenata. Naši proizvodi pružaju našim klijentima dugoročnu perspektivu za sigurnu finansijsku budućnost.

USLUGA

Naši zastupnici posjeduju višegodišnje iskustvo u oblasti životnog osiguranja. Profesionalna analiza potreba svih naših klijenata nam omogućava da im pružimo personalizovana rješenja skrojena po njihovoj mjeri.

SAFE LIFE
PARTNER

Razvijajući se od svojih početaka i prvobitnog pouzdanog osiguranja od požara za stanovništvo do danas kada je postala svestrana međunarodna osiguravajuća grupa, GRAWE s ponosom može ponuditi proizvode u oblasti osiguranja, finansijskih usluga i prometa nekretnina.

Trinaest osiguravajućih kompanija u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi su dokaz naše međunarodne orijentacije. Stabilnost i visoka pozicija na tržištu osiguranja su odraz uspješnog poslovanja koje istrajava više od 180 godina.

Sa svojih trinaest podružnica širom Srednje i Jugoistočne Evrope, GRAWE grupa se istinski može predstaviti kao međunarodna kompanija. Dugovječnost, stabilnost i visoka pozicija na tržištu osiguranja su odraz više od 180 godina uspješnog poslovanja.

GRAWE grupa je jedno od najvećih austrijskih osiguravajućih društava, sa preko 4 miliona ugovora o osiguranju i godišnjim prilivom premija u vrijednosti od preko 750 miliona eura.

Finansijska stabilnost GRAWE grupe se odražava u vrijednosti njenog dioničkog kapitala, koji je znatno iznad tržišnog prosjeka, i odslikava njen konzervativni pristup politici ulaganja. Povjerena sredstva klijenata se prevashodno ulažu u nekretnine, obveznice ili hipoteke, a samo se mali dio ulaže na berzi i u dionice. Sudeći prema odnosu između kapitalizacije i finansijskih obaveza, GRAWE je jedno od najkonstantnijih osiguravajućih društava. Pri utvrđivanju imovine kompanije, GRAWE grupa ostaje dosljedna svom konzervativnom pristupu i stoga procjenjuje vrijednost imovine striktnom primjenom pravila o nižoj vrijednosti.

000

godina iskustva i tradicije

PARTNER
“Pouzdana sigurnost za svakoga.”

je bio moto nadvojvode Johana koji je osnovao Grazer Wechselseitige (GRAWE) 1828. godine
product

Proizvodi

Našim klijentima pružamo sigurnost koja im omogućava da lagodno i bezbjedno sagledaju svoju budućnost.

Nesigurnost i nestabilnost na finansijskim tržištima su faktori koji otežavaju sigurno ulaganje novca za budućnost. Predviđeno opadanje uplata doprinosa za penzije i porast nezaposlenosti uvećavaju neizvjesnost kod klijenata.

Naši proizvodi savršeno ispunjavaju uslove za bezbjednu finansijsku budućnost. Pošto je svako jedinstven, kreirali smo široku paletu proizvoda skrojenih po mjeri kako bismo ispunili jedinstvene, specifične potrebe i očekivanja svakog klijenta, a koji će ponuditi najbolja rješenja za svakog klijenta.

Naši proizvodi spajaju finansijsku stabilnost i dugoročnu sigurnost za naše klijente. Ove vrijednosti su nam izuzetno važne.

product
USLUGE

NAŠE KONSULTANTSKE USLUGE

Obezbjediti kvalitetan proizvod je od vrhunskog značaja u svakom poslu, ali je to pogotovo relevantno za finansijske usluge, oblast u kojoj je došlo do velikog rasta ponude usluga i snažnog razvoja u promociji takvih usluga. Osiguravajuća društva i banke ubrzano se prilagođavaju svakom od novih trendova i veoma su kreativni u osmišljavanju novih proizvoda. Stoga je sve teže klijentima da jasno sagledaju šta se na tržištu nudi. Našim zadatkom smatramo pružanje pomoći i savjeta našim klijentima kao i jasnoće i transparentnosti. Specijalisti SAFE LIFE-a vam mogu pružiti podršku u sljedećim oblastima:

     • Životno osiguranje
     • Evaluacija obezbjeđenja u slučaju invaliditeta i/ili bolesti
 • Evaluacija penzijskog programa
 • Osiguranje od nezgode

NAŠA PODRŠKA

Glavnina klijenata SAFE LIFE-a je u Srednjoj i Istočnoj Evropi. Mi vjerujemo kako bi naše razumjevanje želja naših klijenata i opštih uslova predstavljalo korisnu uslugu koju bi trebalo ponuditi rezidentima svih zemalja.

Naše stručno znanje u sektorima osiguranja i finansija nam omogućava da savjetujemo naše klijente o tome kako mogu osigurati najbolje rješenje za svoju budućnost, kao i da ponudimo kompetentne, razborite savjete pri odabiru dugoročnih investicija i životnog osiguranja. Naš cilj je pružiti našim klijentima jasnu i nepristrasnu sliku o njihovim penzijskim programima kao i obezbjediti im kompetentnu personalizovanu penzijsku agendu.

USLUGE
KARIJERA

Pružamo posvećenim osobama priliku da profesionalno primjene svoje vještine u poslovanju i prodaji unutar okvira jednog dinamičnog karijernog sistema. Pripremamo svoje zaposlene za njihove buduće zadatke na veoma profesionalan način. Kombinovanje teorije s praksom i iskustvom je suština naše edukacije. Kvalitet i kompetentnost naših zaposlenih nam je važna jer predstavljaju značajno ulaganje u naše budućnost.

Razmjena znanja između svih naših zaposlenih je ključan elemenat naše obuke i izuzetno nam je važan. Naši zastupnici uče od najboljih! To nam omogućava da ljudima pružimo priliku da ostvare izvanrednu karijeru.

Načela i vrijednosti naših zaposlenih:

 • Usredsređujemo se na naše ključne kompetencije
 • Primjenjujemo višegodišnje iskustvo i jedinstvenu ekspertizu
 • Pouzdanost, ispravnost i poštenje su sastavni dio našeg pristupa
 • Promovišemo saradnju putem intenzivne komunikacije
 • Težimo najvišem nivou profesionalizma
 • Obezbjeđujemo visok kvalitet putem intenzivne obuke
 • Postignuće i uspjeh zavređuju priznanje i nagrađuju se

Naša vizija je da imamo zadovoljne i uspješne zaposlene! Pridružite se našem timu: office@safelife.ba

KARIJERA
CAREER
“Budućnost pripada onima koji vjeruju u istinitost svojih snova.”

Eleanor Roosevelt
CAREER
Team
RSO

Remzo Softić

Izvršni direktor

ASA

Azra Sadović

Administrativni radnik

Administrativna pitanja i prodajna podrška

ADU

Amina Duraković

Ovlašteni računovođa

Računovodstvo i finansije

Almedina Kovacevic

Almedina Kovačević

Administrativni radnik

Administrativna pitanja i prodajna podrška

Team
lokacije
Međunarodni broker
Međunarodni broker
lokacije
contact us

Safe Life d.o.o. Sarajevo
Trg solidarnosti 2a/2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ID broj: 4201743580001
+387 (0) 33 789 195

office@safelife.ba

  

contact us