Kurzlogo_RGB_kl

Razvijajući se od svojih početaka i prvobitnog pouzdanog osiguranja od požara za stanovništvo do danas kada je postala svestrana međunarodna osiguravajuća grupa, GRAWE s ponosom može ponuditi proizvode u oblasti osiguranja, finansijskih usluga i prometa nekretnina.

Trinaest osiguravajućih kompanija u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi su dokaz naše međunarodne orijentacije. Stabilnost i visoka pozicija na tržištu osiguranja su odraz uspješnog poslovanja koje istrajava više od 180 godina.

Sa svojih trinaest podružnica širom Srednje i Jugoistočne Evrope, GRAWE grupa se istinski može predstaviti kao međunarodna kompanija. Dugovječnost, stabilnost i visoka pozicija na tržištu osiguranja su odraz više od 180 godina uspješnog poslovanja.

GRAWE grupa je jedno od najvećih austrijskih osiguravajućih društava, sa preko 4 miliona ugovora o osiguranju i godišnjim prilivom premija u vrijednosti od preko 750 miliona eura.

Finansijska stabilnost GRAWE grupe se odražava u vrijednosti njenog dioničkog kapitala, koji je znatno iznad tržišnog prosjeka, i odslikava njen konzervativni pristup politici ulaganja. Povjerena sredstva klijenata se prevashodno ulažu u nekretnine, obveznice ili hipoteke, a samo se mali dio ulaže na berzi i u dionice. Sudeći prema odnosu između kapitalizacije i finansijskih obaveza, GRAWE je jedno od najkonstantnijih osiguravajućih društava. Pri utvrđivanju imovine kompanije, GRAWE grupa ostaje dosljedna svom konzervativnom pristupu i stoga procjenjuje vrijednost imovine striktnom primjenom pravila o nižoj vrijednosti.

194

godina iskustva i tradicije